رزرو کلاس A

هزینه هر یک ساعت و سی دقیقه

۱۶۵ هزار تومان

رزرو کلاس B

هزینه هر یک ساعت

۱۱۰ هزار تومان

رزرو استودیو

هزینه هر یک ساعت

۲۴۰ هزار تومان

رزرو اتاق نشست ها و جلسات

هزینه هر یک ساعت

۲۰۰ هزار تومان