عضویت طلایی (3 ماهه)

180.000 تومان

 

مزایای خرید طرح عضویت طلایی

  • ۳۰ درصد تخفیف ویژه شرکت در یک کارگاه آموزشی مجموعه
  • ۲۰ درصد تخفیف ویژه شرکت در یک دوره آموزش زبان به انتخاب زبان آموز
  • ۱۰ درصد تخفیف خدمات ترجمه (در یک پروژه ترجمه)
  • شرکت در نشست های مجموعه به صورت رایگان
  • دسترسی رایگان به فیلم نشست های مجموعه
  •  شرکت در جلسات کتابخوانی به صورت رایگان