باشگاه مشتریان

با سلام‌ و درود به همه شما مخاطبین عزیز

موسسه حکمت گفتمان بیدار (موسسه زبان شهرک غرب تهران) در راستای ارائه ی خدمات شایسته به مخاطبین خود در نظر دارد تا خدمات ویژه ای را در قالب طرح های طلایی، نقره ای و برنزی باشگاه مشتریان به شما عزیزان ارائه دهد.

عضویت طلایی

180 هزار تومان
 • ۳۰ درصد تخفیف ویژه شرکت در یک کارگاه آموزشی مجموعه
 • ۲۰ درصد تخفیف ویژه شرکت در یک دوره آموزش زبان به انتخاب زبان آموز
 • ۱۰ درصد تخفیف خدمات ترجمه (در یک پروژه ترجمه)
 • شرکت در نشست های مجموعه به صورت رایگان
 • دسترسی رایگان به فیلم نشست های مجموعه
 • شرکت در جلسات کتابخوانی به صورت رایگان
3 ماهه

عضویت نقره ای

120 هزار تومان
 • ۲۰ درصد تخفیف ویژه شرکت در یک کارگاه آموزشی مجموعه
 • ۱۵ درصد تخفیف ویژه شرکت دریک دوره آموزش زبان به انتخاب زبان آموز
 • شرکت در نشست های مجموعه به صورت رایگان
 • دسترسی به فیلم نشست های مجموعه به صورت رایگان
 • شرکت در جلسات کتابخوانی به صورت رایگان
3 ماهه

عضویت برنزی

90 هزار تومان
 • ۲۰ درصد تخفیف ویژه شرکت در یک کارگاه آموزشی مجموعه
 • شرکت در نشست های مجموعه به صورت رایگان
 • دسترسی به فیلم نشست های مجموعه به صورت رایگان
 • شرکت در جلسات کتابخوانی به صورت رایگان
3 ماهه